Jelentkezési lapunkat itt letölteheti!

 

  Általános ismertetők  
 

Kövess bennünket a Facebookon is!

 
 

A Shakespeare Színművészeti Akadémia felvételt hirdet a 2017 szeptemberében induló színész, operett, musical, film- és szinkronszínész nappali tagozatos évfolyamra most érettségiző fiatalok részére!

Jelentkezési lapunk ITT letölthető

Felvételi követelmények:

- 5 vers és 5 monológ művészileg hitelesen megformált előadása


A Shakespeare Színművészeti Akadémia hároméves, nappali tagozatos, akkreditált színházi- és filmszínész képzést folytat, amelyre érettségivel rendelkező fiatalok jelentkezhetnek.

Kollégiumi elhelyezést díjmentesen biztosítunk!

A színészképzés a következő területeket öleli fel:

Gyakorlati tárgyak: prózai színészmesterség, filmszínészképzés, musical, zenészmesterség, ének- és hangképzés, muvészi beszéd, beszédtechnika, tánc, vívás, akrobatika, színésztréning, szinkronszínész-képzés, sminkmesterség

Elméleti tárgyak: Színház- és drámatörténet, dramaturgia, muvelődéstörténet, jelmez-és viselettörténet, esztétika.

A féléves tanulmányi szakaszokat elméleti és gyakorlati vizsgák zárják le, amelyek sikeres teljesítésével a harmadik év befejezésekor – teljesítményük függvényében – színész oklevelet kapnak a növendékek.

Színházi és filmszínész szakirány

A színház és filmszínész a próbafolyamat, illetve filmforgatás során a rendezői utasítások betartásával elemző készsége, elméleti ismeretei valamint szerepépítési technikáinak önálló alkalmazásával szerepet alkot.
Dramaturgiailag jelentős alakítását a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, megfelelő intenzitással és technikai színvonalon megjeleníti színpadi előadás, filmfelvétel során. A színház- és filmművészethez kapcsolódó egyébterületeken színészi feladatokat lát el. Felkészültsége és tudása szerint maradéktalanul ellátja a rábízott színházi, filmszínészi próbafeladatokat belső (színház, stúdió) és külső (pl. vendégjáték, tájelőadás, alkalmi játéktér stb.) helyszínen egyaránt.
A kijelölt színpadi és kamera-próbákon a próbarendnek megfelelően, alkotó módon közreműködik.
A kijelölt olvasópróbán a színpadi, vagy filmalkotás szövegkompozíciójáról és a játéktér kereteit illetően ismereteket gyűjt. A kijelölt elemző, asztali próbákon értelmezi és elemzi szerepe szövegét, jeleneteinek kommunikációs helyzeteit.
A rendelkező próbák során a rendezői utasítások betartásával, szerepépítési technikáinak önálló alkalmazásával szerepet alkot.
Szöveget tanul, értelmez, szövegeit szituációba helyezi, fejlett artikulációs készségét, beszédtechnikáját, verbális kifejezőerejét tudatosan alkalmazva megfelelő ritmusban, értelmileg tagoltan, különböző beszédstílusokban és módokban megformálja a szerep szövegelemeit.
Improvizációs gyakorlatokkal, érzelmi emlékezete és fantáziája segítségével kialakítja a szerep lélektani karakterét.
A táncpróbákon koreográfiát tanul, rögzít, az énekpróbákon dalt tanul, rögzít, a mozgáspróbákon színpadi mozgást tanul be, rögzít.
Kiírás szerinti ruha- és cipőpróbán vesz részt, az emlékpróbák során szövegét, ének-, táncszámát, mozgását – rendezői utasítás szerint – a játéktérnek megfelelő szcenikai szituációba helyezi.
Az összpróbák során alakítását összehangolja a díszlet, a fény- és hangtechnika, a jelmez és kellék, valamint a partnerek meghatározottságaival.
A megformált alakítását a főpróbák során kontrollálja, a felújító- és részpróbákon, idegen helyszín esetén, bejárópróbán vesz részt.
A színpadi, pódium-, filmszínészi alakításhoz szükséges alkotó állapotot hoz létre. Megteremti a színpadra lépés, a filmfelvétel fizikai feltételeit: bemelegít, mozgást és táncot próbál, beénekel.
Megteremti a színpadra lépés, filmfelvétel szellemi feltételeit: dikciót és akciót memorizál, koncentrál.
Jelenetét felkészülten várja, pontosan kezdi, álhajat, maszkot készít a fodrász segítségével, sminkel, arcot, testet fest, színpadi jelmezt, fellépő ruhát ölt az öltöztető segítségével.
Megteremti a megformált alak vizuális jellemzőinek egységét, alakítását a próbafolyamat során kiérlelt esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, és tárgyi keretek közt (díszlet, kellék) létrehozza az előadás, a filmfelvétel során.
A rendezői utasítások alapján megformált alakot megfelelő intenzitással és hitelességgel megjeleníti.
Kapcsolatot tart partnereivel, a színházi és filmes munkatársakkal, rögtönzéssel áthidalja a váratlan nehézségeket.
Alakításával szolgálja az előadás értékalakzatának közvetítését, színházi előadás során érzékeli a közönség reakcióit, amelyeket színészi eszköztárának alkalmazásakor figyelembe vesz.
Kellékeit, jelmezét egyéb eszközeit a tárakba visszaszolgáltatja, lesminkel.
Egyéb színművészeti ágazatok keretei között alkot, meghallgatáson, castingon vesz részt, szinkronizál, rádiós színészi, műsorvezetői, előadóművészi feladatot, televíziós színészi, műsorvezetői, előadóművészi feladatot lát el.
Szabadtéri, alkalmi produkciók színészi feladatait látja el.

Forrás:   http://www.milegyek.hu/szakma/szinhazi-es-filmszinesz/2465

 

 
 
 
Általános ismertetők  |   Aktualitások   |    Tanáraink    
    Közösségi élet    |    Példaképeink    |    Felvételi információk    |    Elérhetőségek  |   Tanítványaink   |    Publicisztika    |    Archivum    |   Honlap: Domain Regisztráció Kft.